Jasper Boele, directeur LSR, was 25 november aanwezig bij de hoorzitting met leden van de Tweede Kamer over de Wcz (Wet clientenrechten zorg). De kamerleden hebben gevraagd voorafgaande aan het gesprek een positionpaper van het LSR aan te leveren. In dit schrijven pleit het LSR voor aanscherping op een aantal punten op het gebied van medezeggenschap. In de…

Read more

Tot woensdag 16 maart 2011 hebben Tweede Kamerleden de mogelijkheid om schriftelijke vragen te inbrengen ten behoeve van de bespreking van de Wet cliëntenrechten zorg. Het LSR staat positief tegenover de paradigmashift die de Wcz beoogt te maken: deze wet stimuleert dat het perspectief van de cliënt als vertrekpunt wordt genomen. Vanuit de ketenzorg-filosofie is…

Read more

Laatste nieuws: Woensdag 16 maart om 14u is de deadline voor Kamerleden om schriftelijk vragen in te brengen over de Wet cliëntenrechten zorg. Wat eraan vooraf ging… In juni 2010 is de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Dit jaar zal de wet opnieuw geagendeerd worden. Het is nog niet bekend wanneer…

Read more

Het voorstel voor de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) is door de koningin aangeboden aan Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bundelt een aantal wetten waarin de rechten van cliënten en de bijbehorende verplichtingen voor zorgaanbieders zijn vastgelegd. Ook de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen valt hieronder. De Tweede Kamer beslist of het wetsvoorstel al dan niet controversieel verklaard wordt…

Read more