De val van het kabinet heeft gevolgen voor een aantal zorgdossiers. Politiek gevoelige, controversiële onderwerpen zullen niet meer worden afgehandeld. Op 11 maart jl. heeft de Kamer een lijst van controversiële onderwerpen vastgesteld. Deze onderwerpen zullen pas weer na de landelijke verkiezingen in juni worden opgepakt. De belangrijkste onderwerpen in de zorg zijn: Wet cliëntenrechten…

Read more

Het ministerie van VWS heeft het advies van de Raad van State in december ontvangen en is nu bezig het advies te verwerken. Het ministerie zal een voorstel doen aan ministerraad om al dan niet een aanpassing te maken in het wetsvoorstel van de Wcz. Zodra de ministerraad een besluit heeft genomen gaat het wetsvoorstel…

Read more

Recent is het rapport ‘Effectieve medezeggenschap, een verkennend onderzoek naar effectieve vormgeving van medezeggenschap van cliënten in algemene ziekenhuizen’ verschenen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, onderdeel Erasmus MC, onder leiding van Prof. Dr. P. Meurs. Het LSR is verheugd dat het rapport een positief beeld laat zien van de medezeggenschap in…

Read more

Het LSR en andere betrokken organisaties hebben het nieuwe wetsvoorstel ‘Cliënt en Kwaliteit’ van het ministerie van VWS afgewezen. Na overleg met het ministerie hebben tien clientenorganisaties in een gezamenlijke brief aan het ministerie een reactie op het voorstel gegeven. Het wetsvoorstel Het voorstel van het ministerie is om een aantal wetten in de zorgsector waaronder de Wmcz, de Wet Klachtrecht,…

Read more