Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de langdurige zorg. Maar hoe zit het met het cliëntperspectief? Hoe kan er bij de zorginkoop rekening gehouden worden met wensen van cliënten? En hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop? Op 3 oktober 2014 organiseerden KansPlus/Vraagraak en LSR hierover een congres. Het…

Read more

De lobby die het LSR samen met cliëntenraden voert voor behoud van cliëntenraden in de curatieve sector vindt gehoor. VWS geeft aan te werken aan wettelijke verbeteringen medezeggenschap.  Het LSR heeft het afgelopen driekwart jaar flink gelobbyd voor behoud van cliëntenraden in de curatieve zorg. Cliëntenraden van ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben dit ondersteund met een…

Read more

Al zes jaar lang zijn wettelijke regelingen rond kwaliteit, klachten en geschillen bevroren. En nog langer zijn er lacunes in het klachtrecht. De gezamenlijke cliëntenorganisaties dringen er bij de Eerste Kamer op aan het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (KKGz) zo snel mogelijk in te voeren. Met aanpassingen. Klagen is lastig voor cliënten. Het…

Read more

Aanscherpen wetsvoorstel Kwaliteit Klachten en Geschillen zorg… Het is zaak dat wordt doorgepakt en het nieuwe wetsvoorstel Kwaliteit Klachten en Geschillen zorg (KKGz) snel wordt ingevoerd. Dat zeggen de cliëntenorganisaties, waaronder het LSR, in een gezamenlijke briefLees voor aan de vaste Kamercommissie van VWS. Al in 2006 gaf de Staat van de Gezondheidszorg aan dat…

Read more