Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Bijeenkomst VWS over Wmcz en wetsvoorstel invloed verzekerden…

De herziene Wmcz staat voorlopig nog in de steigers, zo bleek uit een consultatiebijeenkomst van VWS waar het LSR bij aanwezig was.

Deze keer is het de motie Bouwmeester en Dik-Faber – voor meer zeggenschap van cliënten, patiënten én verzekerden – die voor vertraging zorgt. Omdat de motie ook spreekt over zeggenschap van patiënten en cliënten bij hun zorginstellingen, heeft de minister advies ingewonnen over de gevolgen van deze motie.

Er volgt nu een onderzoek door iBMG naar de juridische
implicaties van het begrip zeggenschap op de Wmcz. In de bijeenkomst is verder gesproken over het belang van een betere regeling van de advies- en instemmingsrechten, tijdige en toegankelijke informatievoorziening, het zorgbreed beschikbaar zijn van het enquêterecht en een verbeterde facilitering van de cliëntenraad.

Het LSR heeft opnieuw benadrukt dat medezeggenschap op decentraal niveau, dicht bij cliënten en patiënten georganiseerd moet zijn. Verder moeten cliëntenraden een eigen agendastelling kunnen voeren op thema’s als kwaliteit en veiligheid.

De minister verwacht rond de zomer een nieuwe consultatieronde te houden.

Ontwikkelingen en achtergrondinformatie Wmcz

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief