Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Cliënten krijgen meer te zeggen over het beleid van zorginstellingen. Dat staat in het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz) 2018 waarmee de ministerraad, op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg heeft ingestemd.

De ministerraad heeft een besluit genomen over de versterking van de positie van cliënten in de zorg. De medezeggenschap van cliëntenraden  is van belang voor een goede aansluiting op behoeften en wensen van cliënten in zorginstellingen. Het wetsvoorstel Wmcz draagt daar aan bij, aldus de minister.

Het kabinet wil patiënten dichter bij de besluitvorming over zorg brengen. Uit onderzoek blijkt dat cliëntenraden – als zij invloed willen uitoefenen – tegen een aantal belemmeringen aanlopen. Patiënten willen effectief hun stem laten horen en cliëntenraden hebben behoefte aan stabiele financiering.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de inspraak van verzekerden, patiënten en cliënten op het beleid van de zorgverzekeraars of zorgaanbieders wettelijk wordt vastgelegd. Cliënten kunnen op deze manier meedenken over de organisatie van de zorgverlening, bijvoorbeeld over het aanbod aan maaltijden in ziekenhuizen. Dit is nodig om de zorg beter aan te laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van mensen.

Meer rechten en bevoegdheden

Het nieuwe wetsvoorstel Wmcz, waar over de inhoud het LSR langdurig heeft gelobbyd, regelt dat besturen van zorginstellingen voorwaarden opstellen voor invloed van cliënten en patiënten. Cliëntenraden krijgen niet enkel het recht om advies te geven, maar voor sommige besluiten moet het bestuur van de zorginstelling ook expliciet om instemming gaan vragen. Het gaat dan om besluiten die van groot belang zijn voor de positie van de cliënten. Ook krijgen cliëntenraden nog andere bevoegdheden zoals het recht op het houden van een enquête.

De volgende stap is dat het wetsvoorstel wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. Op dat moment worden alle stukken openbaar. Het LSR zal zich dan opnieuw kritisch buigen over de inhoud van het wetsvoorstel en lobbyen voor een sterke nieuwe Wmcz. We houden u op de hoogte.

Meer (achtergrond)informatie over de Wmcz

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief