Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Versterk medezeggenschap nog deze kabinetsperiode. Pak het  proces van invoering heziene wetgeving voortvarend aan. Hier dringt het LSR op aan in een brief aan minister Schippers.

Minister Schippers heeft begin 2015 aangegeven de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) te zullen herzien. Verbeterde wetgeving waar cliëntenraden al jaren op wachten. De herziene wetgeving loopt opnieuw vertraging op naar aanleiding van een ingediende motie tijdens de begrotingsbespreking eind 2015. In het kader van motie nr. 52 van de leden Bouwmeester en Dik-Faber heeft de minister onderzoeksinstituut iBMG opdracht gegeven onderzoek te doen naar de juridische implicaties van het begrip zeggenschap op de Wmcz. De uitkomsten en het advies van iBMG zouden voor 1 juni worden aangeleverd.

Ruim tien jaar wachten

‘Al ruim tien jaar wachten cliëntenraden op herziene wetgeving ter versterking van de medezeggenschap in zorginstellingen. We zijn inmiddels verschillende kabinetten en diverse namen van wetsvoorstellen verder. Er bestaat een grote consensus om de zeggenschap van cliënten te vergroten. Het versterken van de formele medezeggenschap is een belangrijke voorwaarde om dit doel te bereiken.’ aldus Jasper Boele, directeur LSR. ‘De afgelopen jaren heeft het LSR regelmatig met het ministerie om tafel gezeten voor verbeterde wetgeving. We hebben onder andere gepleit dat het instemmingsrecht wordt opgenomen in de wet; voor een verbeterde financiering van cliëntenraden; verplichte cliënteffectrapportages waarmee inzichtelijk wordt wat gevolgen voor cliënten zijn; verbreding reikwijdte Wmcz naar Wmo en minimaal één toezichthouder vanuit cliëntenperspectief. Het is de hoogste tijd dat er nu wordt doorgepakt.’

Deze kabinetsperiode

Het LSR maant de minister tot spoed om de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van het onderzoek van iBMG en de gevolgen hiervan voor de herziening van de Wmcz. Tevens dringt het LSR er bij de minister op aan om het proces voortvarend op te pakken, zodat de medezeggenschap door cliëntenraden nog binnen deze kabinetsperiode verder versterkt kan worden.

Brief LSR aan minister Schippers

Achtergrond informatie herziening wetgeving

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief