Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Vorige week nam de Tweede Kamer de motie Bouwmeester/Dik-Faber aan. Voor minister Schippers van VWS aanleiding om advies in te winnen over de implicaties van deze motie voor de aanpassingen van de Wmcz. Hierdoor loopt het wetsvoorstel opnieuw vertraging op.

In de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2016 is de motie Bouwmeester en Dik-Faber (34 300 XVI, nr 52) aangenomen. Deze motie pleitte voor meer zeggenschap van cliënten, patiënten én verzekerden. De minister gaat advies inwinnen over de implicaties van deze motie bij een aantal onafhankelijke, gezaghebbende personen en/of instellingen. Zij verwacht de uitkomsten hiervan samen met haar reactie voor de zomer van 2016 naar de Kamer te kunnen sturen. Daarna zal zij  de consultatie van het wetsvoorstel Invloed Verzekerden starten.

‘Aangezien de motie ook spreekt over zeggenschap van patiënten en cliënten bij hun zorginstellingen, zal ik deze uitkomsten eveneens betrekken bij de aanpassingen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen,’ aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Brief minister Schippers aan Tweede Kamer

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief